Hadis 665: Ti si vjernik

Prenosi Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada te obraduje tvoje dobro djelo, a rastuži tvoje hrđavo djelo, ti si vjernik.

(El-Džami’-Es-Sagir)✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj