Hadis 668: Zikr spašava od vatre

Muaz b. Džebel prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Čovjeka neće nijedno djelo spasiti od Vatre kao što će ga spasiti zikr.” 

Allah Uzvišeni je Svojim robovima olakšao uzroke koji ih vode ka Džennetu i štite od Vatre. Jedan od tih uzroka je i zikr (spominjanje) Allaha. Hadis ukazuje na vrijednost zikra te da je on jedan od najvećih uzroka uspjeha i spasa od straha na ovome i na onome svijetu. Zikr je uzrok spasa od Vatre i to je jedna od najvećih vrijednosti zikra.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj