Hadis 669: Mali širk

Mahmud b. Lebid, radijallahu anhu, prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Za vas se najviše plašim malog širka: pokazivanja…”  
Hadis bilježi imam Ahmed

U ovom hadisu Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, obavještava nas da se plaši za nas malog širka. To je zbog toga što je jedna od osobina Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potpuna milost i blagost prema svome umetu, zbog nastojanja da popravi stanje svojih sljedbenika i svijesti o jačini uzroka koji vode ka malom širku, a to je pokazivanje pred svijetom. Naime, pokazivanje se može pojaviti među muslimanima i naštetiti im a da oni to ne osjete. Zbog toga nas Poslanik upozorava i opominje. 

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj