Hadis 674: Čuvajte se osamljivanja

Čuvajte se osamljivanja sa ženama koje vam nisu bliža rodbina!” Jedan ensarija upita: “A mužev brat?” “Mužev brat je smrt.” Muslim je zabilježio da je Ibn Vehb kazao: “Čuo sam Lejsa kako kaže: ‘El-Hamv je mužev brat ili neko sličan od muževe rodbine, amidžić i sl.’”

Hadis je: Muttefekun alejh.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upozorio je na opasnost odlaska kod žena koje nisu bliža rodbina i osamljivanja sa njima. Kad god se muškarac osami sa takvom ženom, šejtan je treći. Ljudi su slabašni, a težnja prema grijehu je velika i jaka, tako da se može desiti da čovjek učini grijeh. Zato je zabranjeno osamljivanje sa njima kako bi se udaljilo od zla i svega što vodi ka njemu. Neki čovjek je kazao: “Allahov Poslaniče, kaži nam nešto o muževom bratu”, ili o nekome ko mu je blizak, koji je potreban da ulazi i kuću u kojoj se nalazi njegova žena – da li on ima olakšicu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Mužev brat je smrt”, jer su ljudi već naviknuti na to i niko tome ne pridaje pažnju, pa se on osami sa ženom, i to može dovesti do grijeha. On nema nikakvu olakšicu, nego se pazite njega i njegovog boravka sa vašim ženama, ako ste ljubomorni.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿ 

Ebu-Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj