Rekao je Poslanik, s.a.w.s.: "Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti."

Hadis bilježe: Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj