Ebu Hurejre, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Ko prati dženazu umrlog muslimana vjerujući (iskreno) i računajući (samo na Allahovu nagradu) dok se klanja dženaza-namaz i završi pokop, povratit će se sa nagradom od dva kirata. Svaki kirat je veličine Uhuda. Ko umrlom klanja dženazu pa se povrati prije nego on bude pokopan, vratit će se sa jednim kiratom. "
Hadis bilježi: Buhari

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj