Enes, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Iz vatre će izaći svako ko je izgovorio La ilahe illallah (Nema boga osim Allaha) i u čijem srcu ima dobra koliko težine jednog ječmenog zrna. I iz vatre će izaći svako ko je izgovorio La ilahe illallah i u čijem srcu ima dobra težine pšeničnog zrna. I iz vatre će izaći svako ko je izgovorio La ilahe illallah i u čijem srcu ima dobra težine jednog atoma"
Hadis bilježi: Buhari

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj