Ebu Seid el-Hudri, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kad čovjek istinski primi islam, Al­lah će mu oprostiti sva ružna djela koja je prethodno uradio, a potom će mu uzvraćati za svako dobro djelo od deset pa do sedam stotina puta, a za loše djelo onoliko koliko je to loše djelo (jedanput), ukoliko i preko tog djela Allah ne pređe."
Hadis bilježi: Buhari

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj