Usame b. Zejd, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: "Ne putujte u mjesto u kojem se pojavi zarazna bolest, a ako se već tamo zadesite, ne napuštajte ga."
Hadis je Muttefekun alejhi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj