Ebu-Zerr, r.a., kazuje da je Allahov Poslanik, a.s., upitan: "Šta ako čovjek radi dobro djelo pa ga ljudi pohvale zbog toga?" "To je i ovosvjetska radost vjernika."
Hadis bilježi: Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj