Hadis o braku

Prenosi se od Abdullaha b. Mes’uda, radijallahu anhu, da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je rekao: ‘O skupino mladića, ko je od vas u mogućnosti da se oženi (i snosi troškove bračnog života), neka se ženi, to će ga pomoći u spuštanju pogleda i čuvanju stidnog mjesta. A ko nije u mogućnosti, neka posti, jer će mu to umanjiti strasti.‘“ Muttefekun alejhi.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj