Hadis o ramazanu – Otvaranje džennetskih kapija

Hadis 2:
Ebu Hurejre, r.a, također, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s: Kada nastupi ramazan, otvore se džennetska, zatvore džehennemska vrata a šejtani se povežu!
Hadis bilježe Buhari i Muslim

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj