Hadis o vrijednosti namaza

Poslanik,s.a.v.s., je rekao: ”Ko (redovno) klanja sabah namaz bit će mu olakšana smrt i njena gorčina. Ko (redovno) klanja podne namaz bit će mu olakšan kabur i njegova tjeskoba. Ko (redovno) klanja ikindiju namaz bit će mu olakšana teška pitanja Munkira i Nekira. Ko (redovno) klanja akšam namaz bit će mu olakšana mizan-terezija. I ko (redovno) klanja jaciju namaz bit će mu olakšan prelaz preko sirat-ćuprije.
Hadis bilježi: Buharija✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj