Hidžama Kalesija – preporuka

Hidžama kao lijek

Ibn Abbas prenosi da je Resulullah kazao: "Nisam prošao pored skupine meleka, u noći Isra, a da mi nisu oporučili: ‘O Muhammede, prihvati se hidžame.’ "
Hadis bilježe: Tirmizi, (2053), Ibn Madže, (3542), Hakim, 4/209.
Hakim i Zehebi ovu predaju smatraju vjerodostojnom.

Moja preporuka za sve one koji žive u Kalesiji i okolini da posjete novootvoreni "Hadžem" – Centar za hidžamu, kod provjerenog i certificiranog insana. Higijena i usluga na nivou.

Posjetite  i FB stranicu: Hidžama centar "Hadžam" Kalesija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj