Hidžama Kalesija – preporuka

Hidžama kao lijek

Ibn Abbas prenosi da je Resulullah kazao: "Nisam prošao pored skupine meleka, u noći Isra, a da mi nisu oporučili: ‘O Muhammede, prihvati se hidžame.’ "
Hadis bilježe: Tirmizi, (2053), Ibn Madže, (3542), Hakim, 4/209.
Hakim i Zehebi ovu predaju smatraju vjerodostojnom.

Moja preporuka za sve one koji žive u Kalesiji i okolini da posjete novootvoreni "Hadžem" – Centar za hidžamu, kod provjerenog i certificiranog insana. Higijena i usluga na nivou.

Posjetite  i FB stranicu: Hidžama centar "Hadžam" Kalesija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj