Hoćeš u Džennet? – radi za njega

Rekao je imam Ibnul-Dževzi: ”O ti koji žudiš da u Džennet uđeš! Samo zbog jednog grijeha tvoj praotac Adem je iz njega izasao, pa zar misliš da ćeš ti ući u Džennet sa mnoštvom svojih grijeha za koje se ni pokajao nisi!"

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj