I ljubav je nafaka..

Nije uspjeh samo  u tome da kažeš:  "Ja volim.." Uspjeh je da budeš voljen, voljeti nekoga je lahko, uspjeh je biti voljen. Pa blago li se onome ko ima nekog ko ga  voli, a najljepši završetak pripada onima koje Allaha voli.  Gospodaru naš, podari nam svoju ljubav i učini da nas vole samo oni koji Tebe vole i koje Ti voliš a udalji od nas one koji su se od Tebe udaljili i od onih koje si Ti od Sebe udaljio.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj