Ibadeti se zasnivaju na Kur’anu i sunnetu

Ibn Tejmijje, rahimehullah, kaže:
„Zikrovi i dove spadaju u jedan od najboljih ibadeta. Ibadeti se zasnivaju na slijeđenu Kur’ana i sunneta i nema niko pravo da uvede nešto u njega što nije propisano i učini to svakodnevnim adetom kojeg se ljudi trebaju pridržavati. To predstavlja uvođenje novotarija u vjeru, a što Allah nije dozvolio.
U to ne spada da čovjek ponekad uputi neku dovu, ali ne praveći od nje tradiciju (adet).“✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj