Ibn Teimije – Unikat islama

Nepobrojive su izjave islamskih učenjaka u kojima pohvalno govore o šejhul-islamu Ibn Tejmijji. Pročitajmo zajedno neke od izjava koje su o Ibn Tejmijji izrekli najvećih islamski znalci.

1. Šejhul-islam Ez-Zehebi, govoreći o Ibn Tejmijji, u svome djelu Mu’džemuš-šujuh, kaže: “Ahmed b. Abdulhalim ed-Dimeški el-Hanbeli Ebu Abbas Tekijjuddin, naš učitelj i šejhul-islam, čovjek kojem u našem vremenu nema premca u pogledu znanja, spoznaje, hrabrosti, inteligencije, božanskog prosvjetljenja, plemenitosti, savjetovanja ljudi, pozivanja na dobro i odvraćanja od zla. Slušao je i zapisivao hadise, valorizirao ih, izučavao prenosioce iz različitih generacija i bio uporan u izučavanju hadisa, pa je stekao znanje koje drugi nisu stekli. Posebno se istakao u tefsiru Kur’ana, izvlačeći iz njega prefinjena značenja bez ikakve izvještačenosti. Izvodio je zaključke iz Kur’ana do kojih nisu uspjeli doći drugi učenjaci. Istakao se u pamćenju velikog broja hadisa i bio je spreman u svakom momentu prisjetiti se hadisa kojim želi nešto dokazati. Nadmašio je ostale ljude u pogledu poznavanja fikha, mezhepskih razilaženja i poznavanja stavova ashaba i tabiina. Proučio je mišljenja apologetičara, odgovarao im, ukazivao na njihove greške i upozoravao na njih. Stao je u odbranu sunneta nepobitnim dokazima i na Allahovom putu podnosio je mnoga uznemiravanja kojima su ga izlagali njegovi neistomišljenici. Njegova sigurnost bila je ugrožena jer je stao u odbranu vjerodostojnog sunneta. Allah ga je učinio svjetionikom i učinio da ga vole vjernici. Svevišnji Gospodar njime je oživio ne samo zemlju Šama već i islam. Ibn Tejmijja je mnogo vredniji od toga da na njegove odlike ukazuje neko poput mene. Kada bih se zakleo u vezi s nečim između Crnog kamena i Mekami-Ibrahima, zakleo bih se da moje oči nisu vidjele nekoga poput njega i da Ibn Tejmijja nije sreo sebi sličnog.” (Ibn Redžeb, Zejlut-tabekat, 4/496–497)

2. Imam Nasiruddin ed-Dimeški kaže: “Istinu je kazao veliki učenjak, imam, vrhovni islamski kadija Behauddin Ebul-Beka es-Subki kada je rekao: ‘Tako mi Allaha, Ibn Tejmijju prezire samo neznalica (džahil) ili sljedbenik strasti. Neznalica ga prezire jer ne zna šta govori, a sljedbeniku strasti ne dozvoljavaju njegove strasti da prihvati istinu nakon što ju je spoznao.’” (Er-Reddul-vafir, str. 56)

3. Imam Imaduddin el-Vasiti kaže: “Tako mi Allaha, kada je riječ o znanju, postupanju u skladu sa znanjem, moralu, dosljednom slijeđenju sunneta, darežljivosti, blagosti, čuvanju Allahovih granica u situacijama kada ih ljudi prelaze… pod nebeskim svodom nije viđen neko poput vašeg učitelja Ibn Tejmijje.” (Dželaul-ajnejni, str. 23)

4. Imam Alauddin Ebu Hasan el-Ba’li u vezi s Ibn Tejmijjom kaže: “Imam, učenjak, veliki znanstvenik, onaj koji je bez premca, hafiz, mudžtehid, pobožnjak, uzor, učenjak nad učenjacima, uzor ummeta, nasljednik vjerovjesnika, posljednji mudžtehid, blagoslov islama, suzbijač novotara koji odlično vlada različitim naučnim disciplinama i oživljava sunnet…” (Er-Redul-vafir, str. 112)

5. Imam Ibn Dekik el-Id, nakon što je sreo Ibn Tejmijju, rekao je: “Vidio sam čovjeka koji je u tolikoj mjeri vladao znanjem da je prilikom dokazivanja bez ikakve poteškoće navodio odgovarajuće dokaze.” (Er-Redul-vafir, str. 112)

6. Imam Ebu Hadždžadž el-Mizzi kaže: “Nisam vidio nekoga poput Ibn Tejmijje, niti je on ikada sreo sebi sličnog. Nisam vidio nikoga da je dosljednije slijedio Kur’an i sunnet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od njega.” (Er-Redul-vafir, str. 128–129)

7. Imam Ibn Abdulhadi kaže: “Ibn Tejmijja, šejh, imam, učenjak učenjaka, muftija muslimana, more znanja, predvodnik najvećih islamskih eksperata, jedinstvena ličnost u svom vremenu, šejhul-islam, dar ljudima, tumač Kur’ana…” (El-Ukud, str. 3; Er-Redul-vafir, str. 63)

8. Šejhul-islam Ibn Hadžer, nakon što je citirao hadis: “Siromaštvo je moj ponos”, rekao je: “Veliki učenjak Ibn Tejmijja upitan je u vezi s ovim hadisom, pa je rekao: ‘To je apokrifno predanje, ne bilježi se u hadiskim zbirkama.’” (Et-Telhisul-habir, 3/1108)

9. Imam Ibn Rafia Džemaluddin ed-Dimeški kaže: “Tekijjuddin Ibn Tejmijja, šejh, imam, jedinstven učenjak, učitelj učenjaka, dar ljudima, riznica za učenike, uzor, glavni izvor znanja, hafiz.” (Er-Redul-vafir, str. 128–129)

10. Kada je spomenuo Ibn Tejmijju, imam Es-Sujuti rekao je: “Šejh, imam, vrhunski učenjak, vrhunski muhadis, hadiski kritičar, fakih, mudžtehid, izvrstan mufesir, šejhul-islam, istaknuti asketa, čudo svoga vremena…” (Vidjeti: Sujuti, Tabekatul-huffaz, str. 520, br. 1142)

Safet Kuduzović

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj