Ideje za dobro djelo

Ni jedno dobro  djelo nije malo ako ga Allah primi, pa trudimo se da imamo što više dobrih djela a posebno onih koji će ostati nakon nas i za koja će nam nagrada teći do Sudnjeg Dana.

1. Kupi i pokloni biblioteci, džamiji ili nekom udruženju Kur’an ili neku drugu islamsku knjigu.

2. Učestvu u gradnji džamije. Onaj ko je u mogućnosti (fizički) može kupiti i odnijeti 20-30 blokova koji se koriste za izgradnju džamije. Na taj način ugradio si trajni hajr i trajnu sadaku.

3. Stipendiraj sam ili sa svojim prijateljima učenika slabijeg imovinskog stanja.

4. Plati mjesečnu užinu siromašnoj djeci, jednom ili ako si u mogućnost za više njih.

5. Plati račun za  vodu ili struju za džamiju u svom džematu.

6. Svaka  džamija ima abdesthanu, kupi par peškira i papuča koje će koristiti klanjačima prilikom uzimanja abdesta.

7. Učestvuj u kupovini usisivača za potrebe džamije. Ili ako si u mogućnosti kupi sam jedan usisivač i pokloni ga džematu..

8. Učestvuj finansijski u izgradnji puta, mosta, ili javne česme.

9. Učestvuj finansijski u printanju i podjeli islamskih letaka i brošura.

10. Učestvuj u čišćenju džamijskog dvorišta, mezarja ili svoje ulice. Imaš dobro djelo a postaknut ćeš nekoga još na hajr.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj