Iskrena ljubav daje najljepše plodove

Interesanta priča o roditeljima, velikana Islama,  Salahuddina El-Ejubija. Poslanik nam je preporučio da pazimo koga volimo jer ćemo ma Ahiretu biti sa onima koje volimo.
Kada je bio na samrti Bilal ibn Rebah – prvi mujezin, njegova žena je rekla "O teško meni.." a on jo odgovorio "Blago li se meni. Sutra ćemo sresti voljene, Muhameda i njegove ashabe i njegovu  stranku, njegov ummet" i nakon toga ispustio je dušu i otišao svojim voljenim i otišao svome Gospodaru.
Gopodaru podari nam da volimo i da nas vole oni koje Ti voliš i koji Tebe vole.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj