Iskrenost u nijetu – hadis 3.

HADIS 3.

Prenosi se od Ebu-Jezida Ma’na ibn Jezida ibn Ahnesa, r.a., (Ma’’n, njegov otac i njegov djed bili su ashabi): “Jedne prilike je moj otac Jezid izdvojio da podijeli kao sadaku nekoliko zlatnika, te ih je stavio pored jednog čovjeka u džamiji, a ja sam ih uzeo i došao kući. On mi reče: ‘Tako mi Allaha, nisam ih imao namjeru tebi dati’, na što sam se ja požalio Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve selleme, a on reče: ‘Tebi, o Jezidu, pripada ono što si naumio, a tebi, Ma’ne, ono što si uzeo.

Hadis bilježi Buharija.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj