Iskušenje – jedan od puteva do oprosta

"Neće vjernika zadesiti nikakva nesreća,patnja,briga ,tuga,iskušenje ili pometnja,pa do uboda trna a da mu za njegov sabur Allah ne oprosti neku od vrsta grijeha."
Hadis bilježi: Buharija

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, ibn Malik el-Ensari, omiljeni sluga Poslanikov, pripovijeda da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji bez vode i jela.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj