Ispravno ubjeđenje u Allahovo određenje

Imam Ahmed bilježi predaju od Ubadeta ibn Velida ibn Ubadeta da mu je pričao njegov otac:
"Ušao sam kod Ubadeta, a on je bio bolestan, očekujući skoru smrt, pa sam mu rekao; ‘Šta mi savjetuješ da bih mogao uraditi? ‘Sjedi kraj mene’, odgovorio je, a kad sam sjeo, reče: ‘Sinak moj, ti nećeš okusiti šta je prava vjera niti dostići suštinu spoznaje Allaha, dok ne budeš vjerovao u Allahovo određenje, pa bilo ono dobro ili loše. Rekao sam: ‘Babuka moj, kako da znam šta je od određenog dobro, a šta loše?’ On odgovori: ‘Znaj da ono što te zadesilo nisi mogao izbjeći, niti ćeš moći izbjeći ono šta će te zadesiti, jer, sinko moj, čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže: ‘Zaista, prvo što je Allah Uzvišeni stvrio bilo je pero, a zatim mu je rečeno: ‘Piši!’, i tog trenutka je zapisano sve što će biti do Sudnjeg dana. ‘O,sinak moj, ako umreš a nemaš ovakvo vjerovanje, ušao si u Džehennem."

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj