Jedan od predznaka Sudnjeg Dana

Jedan od predznaka kijametskog dana je. Kad narodi navale na islamski ummet poput krvoločnih zvijeri na bespomoćne žrtve. (Bilježi Ahmed)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj