Kad Allah svom robu želi hajr

Kada Allah Svome robu želi dobro dadne mu da kod sebe ima tri osobine: znanje i razumijevanje vjere, skromnost na dunjaluku i uočavanje svojih mahana.

Muhammed b. Ka’b el-Kurezi, rhm.✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj