Kad iskušenja pritisnu vjernika

Nema ljepše nade od one što je nikla iz tuge i nema ljepših snova od onih što ih rađa bol. Posjetite i pretplatite se na kanale: SenciBIH i N-UM

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj