Kad te pritisnu brige…

Kada te pritisnu brige, a tvoje grudi postanu tjeskobne, iz očiju ti počnu liti suze, a nemaš nekog ko će ti olakšati i odagnati brige, podigni svoj pogled prema nebu, dozivaj i vapi, iskreno iz srca, i kaži: “ O, Gospodaru moj!” , zatim, padni Mu na sedždu, jer si Mu na sedždi najbliži.
Tu tvoje suze niko drugi neće vidjeti, osim Njega.
Svojim tihim glasom, kaži na uho Zemlje svoju dovu, koja će stići do Onoga Koji je na nebu.
A On se odaziva nevoljniku!

Irfan H. Klica

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj