Kakav stav musliman treba zauzeti u pogledu nesuglasica i smutnji koje su se desile između ashaba?

Pitanje: Kakav stav musliman treba zauzeti u pogledu nesuglasica i smutnji koje su se desile između ashaba?

Odgovor: Nije postojala niti će postojati generacija muslimana koja bi u pogledu poznavanja, shvatanja i razumijevanja vjere mogla biti na stepenu ashaba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Svevišnji je Allah odabrao ashabe da budu uz Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i da preuzmu emanet vjere nakon njega. Musliman treba imati najljepše mišljenje o ashabima i nije mu dozvoljeno da na bilo koji način, direktno ili indirektno, vrijeđa nekog od ashaba. Ebu Hurejra prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nemojte vrijeđati moje ashabe! Kada bi neko od vas podijelio zlata koliko je brdo Uhud, ne bi postigao (nagradu koju oni postignu za udjeljivanje) jedne pregršti, pa ni pola toga.

Neki je čovjek upitao imama Ahmeda o nesuglasicama između Alije i Muavije, a on je odgovorio: “O njima govorim samo najljepše.

Ebu Džafer et-Tusteri prenosi da je Ebu Zura er-Razi rekao: “Kada vidiš da neko vrijeđa jednog od ashaba Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, znaj da se radi o heretiku (nevjerniku). Mi smo ubijeđeni u ispravnost Kur’ana i poslanstva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a Kur’an i sunnet preneseni su nam posredstvom ashaba. Oni žele degradirati ashabe da bi time osporili autentičnost Kur’ana i sunneta. Preče je da oni budu lažovi, jer su heretici.

Imam El-Kurtubi kaže: “Svaki je ashab svojim postupcima želio najbolje i najispravnije. Mi smo dužni suzdržati se kada je riječ o razdoru među njima, jer to su naši predvodnici. Ashabe spominjemo samo po najboljem, jer nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da ih vrijeđamo. Allah je oprostio ashabima i obavijestio nas da je zadovoljan njima.

Šejhul-islam Ibn Tejmijja rekao je: “Jedna od velikih osnova ehli-sunneta i džemata jeste čistota prsa i jezika u pogledu ashaba.

Imam Ibn Hadžer el-Askalani kaže: “Ehli-sunnet kategorički i jednoglasno zabranjuje vrijeđanje ashaba zbog nemilih događaja među njima, čak i kada bi se znalo ko je u pravu, jer je borba među njima plod idžtihada (razmatranja vjerskog pitanja), a Allah je oprostio onome ko pogriješi u idžtihadu, čak je potvrđeno (hadisom) da u slučaju pogreške mudžtehid ima jednu nagradu, a da onaj ko je pogodio u idžtihadu ima dvije nagrade.
A Allah najbolje zna!

Autor: dr. Safet Kuduzović

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj