Kako će postupiti osoba kojoj konstantno izlazi mokraća?

Pitanje: Kako će postupiti osoba kojoj konstantno izlazi mokraća?

Odgovor: Osoba kojoj nekontrolirano i često izlazi mokraća naziva se “sahibi-uzur”. U tom slučaju šerijatski obaveznik, prema mišljenju većine islamskih učenjaka, dužan je abdestiti se za svaki namaz. Alija b. Ebu Talib bio je iskušan učestalim izlaskom mezijja , a budući da je bio zet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, stidio se pitati o tome, pa je poslao jednog od ashaba da upita o mezijju. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče mu: “Obnovi abdest i operi spolni organ.” Aiša prenosi da je Fatima bint Ebu Hubejš došla kod Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, i upitala: “Allahov Poslaniče, ja sam žena sa vanrednim odljevom i ne prestajem krvariti, pa da li ću izostavljati namaze?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: “Nemoj, to je krv kapilara, a nije menstruacija. Kada ti se pojavi menstruacija, nemoj klanjati namaz, a kada prestane, operi (okupaj se) krv sa sebe i onda klanjaj!” U vezi s tim, Hišam b. Urva još se prenio: “Zatim, uzimaj abdest za svaki namaz sve dok ne nastupi to vrijeme (menstruacije)!”

Navedeni argumenti ukazuju na to da sahibi-uzur treba uzimati abdest za svaki namaz posebno. Ovo mišljenje zastupaju El-Evzai, Ebu Sevr , učenjaci hanefijske , šafijske i hanbelijske pravne škole, a od malikijskih učenjaka odabrao ga je Ibn Abdulberr smatrajući ga sigurnijim i prečim. Što se tiče same forme namaza sahibi-uzura, ona se ne razlikuje od namaza ostalih klanjača.
A Allah najbolje zna!
Odgovorio: dr. Safet Kuduzović✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj