Kako da ostavim loše navike?

Kako da ostavim loše navike ?!

“Obavljaj namaz/molitvu, namaz/molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno.” (El-Ankebut, 45)

Ispravno i skrušeno obavljen namaz odvraća svoga sahibiju od loših navika, razvrata i grijeha.

Elvedin Pezić✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj