Kako da sačuvate mentalnu snagu za stare dane?

Misao o gubitku razuma zbog starosti, bolesti ili nesreće je svakako zabrinjavajuća. Dar zdravlja, naročito za muslimana koji svjesno nastoji ulagati u svaku pojedinu sekundu pripremajući se za Ahiret, je naročito dragocjen.

Uz to, ‘Abdulmelik ibn ‘Umjer je kazao: Najstabilnije pameti su učači Kur’ana. U drugoj verziji navodi se: Najčišće pameti…

Imam el-Kurtubi je kazao: Ko se bude družio s Kur’anom, uživaće u čistoj pameti, makar napunio i sto godina.

Ibn Tejjmije je kazao: Nisam vidio ništa bolje da hrani dušu i razum, da bolje čuva tijelo, garantuje sreću, od dugog gledanja u Allahovu Knjigu (tj. učenja Allahove Knjige).

Neka ovisnost počne!

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj