Kako da se pokaje onaj ko je psovao Allaha !

Psovanje Allaha prema jednoglasnom stavu učenjaka je nevjerstva koje počinioca izvod iz islama.

Psovanje Allaha jedan je od najgnusnijih grijeha koje insan može učiniti.
Osoba koja je psovala Allaha treba požuriti s pokajanjem kako ne bi umrla u tom stanju.

Osoba koja je opsovala Allaha i želi da se pokaje treba da uradi sljedeće:

1-Da se pokaje pokajanjem u kojem su se ispunili svi uvjeti potpune tevbe: a – Da odmah prestane s tim grijehom; b – Čvrsto odluči da se neće vratiti tom grijehu; c – Žal zbog onoga što je činio; d- Da tewba bude iskreno radi Allaha.

2- Izgovoriti riječi dva šehadeta. Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden rasulullah.

3- Okupati se potpunim kupanjem. Kao kupanje od džunupluka.

Autor: Elvedin Pezić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj