Kako da se pokaje onaj ko je psovao Allaha !

Psovanje Allaha prema jednoglasnom stavu učenjaka je nevjerstva koje počinioca izvod iz islama.

Psovanje Allaha jedan je od najgnusnijih grijeha koje insan može učiniti.
Osoba koja je psovala Allaha treba požuriti s pokajanjem kako ne bi umrla u tom stanju.

Osoba koja je opsovala Allaha i želi da se pokaje treba da uradi sljedeće:

1-Da se pokaje pokajanjem u kojem su se ispunili svi uvjeti potpune tevbe: a – Da odmah prestane s tim grijehom; b – Čvrsto odluči da se neće vratiti tom grijehu; c – Žal zbog onoga što je činio; d- Da tewba bude iskreno radi Allaha.

2- Izgovoriti riječi dva šehadeta. Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden rasulullah.

3- Okupati se potpunim kupanjem. Kao kupanje od džunupluka.

Autor: Elvedin Pezić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj