Kako da ti djelo bude primljeno

Želiš li da tvoje dobro djelo bude primljeno kod Allaha ?!

Svi mi žudimo da naša dobra djela budu primljena / makbul kod Uzvišenog Allaha, pa da za njih budemo i nagrađeni.

‘Samo’ su dva uvjeta na koja moramo paziti kako bi naše dobro djelo bilo primljeno kod Gospodara.

1- Iskrenost
Da priliko činjenja dobrog djela naša namjera u srcu bude čista, da tim djelom samo želimo Allahovo zadovoljstvo. Daleko od pretvaranja, dokazivanja i traženja tim djelom neku dunjalučku korist. “Doista se djela vrednuju i cijene prema namjerama” (Hadis)

2- Slijeđenje sunneta Allahovog Poslanika
Ako činimo ibadet na način koji nije potvrđen sunnetom taj postupak prerasta u novotariju, a novotarije neće biti primljene kod Gospodara, shodno onom što stoji u vjerodostojnom hadisu. “Ko učini djelo koje nije od vjere, ono će biti odbačeno” (Hadis)

Autor: Elvedin Pezić✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj