Kako je počelo obilježavanje mevluda?

Kada je počelo obilježavanje mevluda?

Prvi koji su počeli sa proslavom mevluda bili su vladari u Egiptu, Ubejdije/Fatimije, u 4. hidžretskom stoljeću. Pored Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, rođendana oni su slavili i rođendane Alije, Hasana, Husejna, Fatime i dr., a obilježavali su i mnoge druge neislamske praznike. (Vidjeti: Makrizi, El-Mevā’izu vel-‘iatibār, 2/436; Kalkašendi, Subhul-e’aša, 3/576).

Ubejdije sebe nazivaju Fatimijama tvrdeći da vode porijeklo od Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, kćerke Fatime, radijallahu anha, ali su poznati muslimanski historičari dokazali netačnost te tvrdnje. (Vidjeti: Ibn Hillikān, Vefejātul-e’ajān, 3/117-118) Naime, riječ je o batinijskoj, šiitskoj sekti koju su mnogi učenjaci proglasili otpadnicima od islama zbog njihove dogme koja je suprotna osnovama islamskog vjerovanja. Šejhul-iislam Ibn Tejmijje, rhm, rekao je o njima: “Oni su najveći grješnici i najveći nevjernici među ljudima.” (Medžmū’ul-fetāva, 35/127). Poznati kadija Ebu Bekr el-Bākilani je govorio: “To je narod koji javno pokazuje da su rafidije (šiije), ali u sebi kriju jasno nevjerstvo.” (Vidjeti: Ibn Kesir, El-Bidaje ven-nihaje, 15/439-440).

Fatimijsku državu ukinuo je poznati vojskovođa Salahuddin el-Ejjubi, rhm, u 6. hidžretskom stoljeću, pa je njihovom propašću prestalo obilježavanje mevluda. Međutim, nedugo nakon toga mevlud ponovo biva oživljen u Mosilu od strane pobožnjaka šejha Omera b. Muhammeda el-Mulle, a za njim se povodi i vladar Erbila (u Iraku) kralj Muzaffer Ebu Se’id Kukuburi. (Vidjeti: Ebu Šāme, El-Bā’isu ‘ala inkāril-bide’i vel-havādis, str. 24). Nakon toga mevlud se rasprostranio diljem islamskog ummeta i teško da ima muslimanska sredina, a da se u njoj ne proslavlja mevlud.

Alejhis-salatu ves-selam je rekao: “Onaj ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje, neće mu biti primljeno.” (Buhari, br. 2697; Muslim, br. 1718)✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj