Kako postići Allahovu ljubav

Kako postići Allahovu ljubav:

  Slijeđenje Poslanika: Ako Allaha volite Poslanika slijedite…
  Ljubav ljudi radi Allaha. Čovjek koji je krenuo u posjetu bratu kojeg voli radi Allaha…
  Česta teoba. Allah voli pokajnike…
  Činjenje dobročinstva. A Allah voli dobročinitelje…
  Činjenje nafila. Približavanje Allahu farzima zatim nafilama dok ga Allah ne zavoli…
  Skromnost. …koji Allaha vole i Allah njih voli, ponizni su prema vjernicima…
  Skromnost prema dunjaluku. Budi skroman na dunjaluku Allah će te voljeti a ako ne žudiš za onim što je u rukama ljudi oni će te voljeti…
  Bogobojaznost. …a Allah voli bogobojazne…
  Pravednost. …a Allah voli pravedne…
  Allah voli one koji se na Allaha oslanjaju. …a Allah voli one koji se na Njega oslanjaju…
  Allah voli blagost. …blagost nije bila nigdje a da je nije uljepšala…
Društveno koristan rad. Najmiliji ljudi Allahu su oni koji su najkorisniji ljudima…
  Ljubav prema ashabima a pogotovo ensarijama. Ko voli ensarije voli ga Allah a ko ih mrzi mrzi ga Allah.

 Kako postići ljubav ljudi:

  Da nas Allah zavoli…
  Iman i dobra djela. …oni koji vjeruju i dobra djela čine Allah će dati da bude voljen. (Merjem)
  Nazivanje selama. Nećete ući u Džennet dok se ne budete voljeli…
  Čovjeka kojega voliš u ime Allaha da mu to kažeš.
  Da što više bude na usluzi muslimanima.
  Dijeljenje poklona.
  Da se brineš o ljudima.
  Poniznost.
  Na zlo uzvratiti dobrim.
Popravljanje sopstvenog morala, tj. lijepo ponašanje.
Blagošću.
Ljudi ne vole kritiku.
Voljeti ljudima ono što volimo sebi.
Davanje prijednosti drugima a i sam je potreban…

Mr. Elvedin Pezić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Meni su izložena djela mojih sljedbenika, dobra i loša, pa sam vidio da u njihova dobra djela spada i uklanjanje s puta onoga što smeta prolaznicima, a da u njihova loša djela spada i neuklonjena pljuvačka iz mesdžida.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj