Kako se spasiti od ljudi

Navodi se da je Ahmed b. Hanbel posjetio pobožnjaka Hatima el-Esamma, pa ga je upitao: “Kako se spasiti od ljudi (njihovog zla i uznemiravanja)?”, a on mu reče: “Tako što ćeš im davati svoj imetak, a ti njihov nećeš uzimati, ispunjavat ćeš njihova prava, a ni od koga nećeš tražiti svoja, podnositi i trpiti od njih ono što je loše, a nikome loše nećeš činiti – i opet, kamo sreće da se spasiš!”

(Zehebi, Sijeru e’alāmin-nubelā, 11/487)✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj