Kako su jevreji uništili hilafet i dobili Palestinu – kratak video

Sultan Abdul Hamid II je svrgnut sa vlasti 10. marta 1909. državnim udarom. Mustafa Kemal Ataturk je zatim 1924. godine, ukinuo 1300-godišnji islamski halifat. Ova kratka arapska igrana serija govori o nastojanjima osnivača cionističkog pokreta Teodora Herzla da kupi Palestinu. Historijska je činjenica da su jevreji 1901. godine nudili sultanu Hamidu velike sume novca i povlastice uz zamjenu da se nasele u Palestini.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj