Kao na dan kad ga je majka rodila

Hadis u kojem Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kaže nakon što pojasnio kako se uzima abdest: “Zatim, ako on ustane i klanja, zahvali Allahu, pohvali ga i veliča onako kako Mu dolikuje i svoje srce preda Allahu (u namazu), napustit će namaz kao na dan kada ga je majka rodila!” (Muslim), nije ništa manje vjerodostojan od onog u kojem kaže: “Onaj ko obavi hadždž, bez spolnog odnosa i bez griješenja, vratit će se kući kao na dan kada ga je majka rodila!” (Buhari i Muslim)

Amir Smajić

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj