Kategorije ljudi spomenute u Kur’anu koje Allah voli

Kategorije ljudi spomenute u Kur’anu da ih Allah voli:

1- Allah voli bogobojazne.
2- Allah voli strpljive.
3- Allah voli pravedne.
4- Allah voli one koji se često kaju.
5- Allah voli one koji se mnogo čiste.
6- Allah voli dobročinitelje.
7- Allah voli one koji se na Allaha oslanjaju.
8- Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj