Klonite se 7 velikih grijeha

EBU HUREJRE ABDURRAHMAN prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao:

"Klonite se sedam velikih grijeha!” A koji su to grijesi?”, upitaše ga, a on reče:

1. Pripisivanje druga Allahu swt

2. Sihr

3. Bespravno ubijanje onoga koga je Allah swt zabranio ubiti

4. Uzimanje kamata

5. Otimanje imetka siročadi

6. Bježanje s bojnog polja i

7. Potvaranje za blud čednih i bezazlenih vjernica.”

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj