Knjiga Trijumf Istine – knjiga koja je promijenila mnoge

Trijumf Istine – knjiga

Donosimo vam skraćenu verziju knjige: “Trijumf Istine“.  Knjiga je rezultat dijaloga islamskog učenjaka Muhammeda Rahmetullah ibn Halilullah El-Kiranevi-ja sa kršćanskim misionarima i sveštenicima. Knjiga pobija kršćanske “dokaze” vezano za trojstvo, “božansku” prirodu Isusa (Isa a.s.) dokazuje mnogobrojne iskrivljene citate u Bibliji i pobija zabludjela kršćanska učenja. U današnjem vremenu ova knjiga je obavezno štivo svakog muslimana ali i kršćana koji traže Istinu.

Knjigu možete čitati i preuzeti u našoj kutubhani: TRIJUMF ISTINE –  KNJIGA

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Tako mi Allaha, ja zatražim oprost od Allaha, dž.š., i obratim Mu se tevbom više od sedamdeset puta dnevno.”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj