Ko će se za vas zauzimati na Sudnjem danu

Na Sudnjem danu šefat (zauzimanje) činiće:

1. Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem
2. drugi poslanici
3.
meleci
4.
šehidi
5.
djeca vjernika
6.
Kur’an
7.
post

Allah će nakon svih ovih zauzimanja kazati:  "Zauzimali su se meleci i poslanici i vjernici, i nije ostao niko osim Mene, koji sam Najmilostiviji."

Uzroci koji dovode do šefata:

1. Ispoljavanje Allahove jednoće i činjenje ibadeta iskreno u ime Njega
2. Učenje Kur’ana
3. Post
4. Dova prilikom ezana
5. Nastanjivanje u Medini, strpljivost na njenim nedaćama i smrt u njoj
6. Donošenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem
7. Dženaza namaz umrloj osobi koju klanja skupina muslimana
8. Veliki broj sedždi

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr Džundub ibn Džunade i Muaz ibn Džebel, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Boj se Allaha, dž.š., gdje god se nalazio; ukoliko uradiš loše djelo, obavezno iza njega učini dobro koje će ga izbrisati, i lijepo se ponašaj prema ljudima.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj