Ko će ući u Džennet bez polaganja računa

Ko će ući u Džennet bez polaganja računa?

Kazao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Iz moga ummeta će ući 70 000 ljudi u Džennet bez polaganja računa”.

Ja vjerujem da će sad mnogi od vas kazati “Dobro 70 000 ljudi, ashaba je bilo 124 000, nema me nigdje tu. Taj hadis ne vrijedi za mene. To je vrijedilo za neke iz prvih stoljeća”.

Ali nije tako. Došlo je u drugom hadisu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ući će 70 000 iz moga ummeta u Džennet bez polaganja računa, a sa svakom hiljadom 70 000 “.

Pa to više nije 70 000 nego skoro 5 miliona. I opet se pojavi neko iz mase i kaže: “Pa opet mene nema tu, ne vrijedi. Ashabi, tabini, šehidi, dobri ljudi, pobožnjaci…”

Pa mi kažemo: “Polahko, ima te tu, jer imamo još jedan hadis gdje je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kazao:

“Tražio sam od mog Gospodara da mi taj broj umnoži, pa mi je dao sa svakim čovjekom 70 000.”

Safet Kuduzović✿ Hadis dana ✿

Od ‘Abdullaha ibn Selama, r.a., prenosi se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: “0 ljudi, nazivajte selam, dijelite hranu i klanjajte noću dok svijet spava, ući ćete u Džennet u miru.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj