Upitan je jedan učenjak: "Ko je Allah?"
On reče: "To je Onaj, zbog koga zatvoriš vrata kako bi mu nepokoran bio, a On ti ispod tih vrata šalje vazduh da možeš disati!"

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj