Ko se krije iza Ahmedija?

Odlična knjižica koja govori o jednoj od najgorih sekti koja se pripisala Islamu. Vijedi proćitati i upoznati se.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Umu Seleme, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan, ući će u Džennet.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj