Ko se ubraja u šehida?

🕋 Džabir b. Atik r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., pitao: "Šta sve brojite u šehide?" Rekoše: Pogibiju na Allahovom putu. Allahov Poslanik s.a.w.s., reče: "Osim toga šehidluk je i:

👉 ko umre od zarazne bolesti,

👉 ko se utopi-uguši,

👉 ko umre od bolesti u prsima,

👉 ko umre od stomačne bolesti,

👉 ko umre od vatre-požara,

👉 ko umre pod ruševinama i

👉 žena koja umre u porođajnim mukama."

(Sahih. Ahmed br. 23804., Ebu Davud br.3111., Nesa’i, br.1846.)

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Enes, r.a., prenosi od Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je Allah, dž.š., rekao: “Ukoliko Ja nekog od Svojih robova iskušam oduzimanjem njegovog vida, pa se strpi (i ne rekne radi toga ništa loše), to ću mu nadoknaditi Džennetom. ”

– Hadis bilježi: Buhari

Sličan sadržaj