Rekao je imam Ibn-el-Qajjim : "Pripadnici Islama su stranci među ljudima, mu’mini su stranci medju pripadnicima Islama, učeni su stranci medju mu’minima, sljedbenici sunneta od učenjaka koji sunnet razlikuju od strasti I novotara su stranci, a oni koji pozivaju sunnetu i uporni su u njegovom slijeđenu su jos veći stranci, ali oni su u istinu Allahovi , subhanehu ve te’ala, miljenici I nisu stranci kod Njega, već su stranci među većinom.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj