Koliko je vremena prošlo između Adema a.s. i tebe?

Prenosi se od Mejmuna ibn Mihrana da je rekao: „Hadždžadž ibn Jusuf je poslan po Hasana Basrija želeće ga ubiti kao što je ubio mnoge druge muslimane i alime prije njega. Kada je Hasan Basri ušao kod Hadždžadža, bez imalo straha ga je upitao: “Znaš li, Hadždžadžu, koliko je ljudi živjelo između tebe i Adema, a.s.?“ „Mnogo“, odgovorio je Hadždžadž. „A gdje su oni sada, Hadždžadžu?“ „Svi su pomrli“,reče Hadždžadž, i obori glavu nakon što je shvatio poruku Hasanovih riječi, a Hasan Basri je mirno izašao.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Zerr, r.a., također pripovijeda da mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Nipošto ne potcjenjuj (ne omalovažavaj) ništa od dobrih djela, pa i da se sretneš radosna lica sa svojim bratom.”

– Hadis bilježi: Muslim

Sličan sadržaj