Koliko voliš Allaha?

Četiri stanja otkrit će ti koliko Allaha voliš i koliko si za Njega vezan:

  1. Kada odlaziš na počinak. Tada su misli uz onog koga voliš i ko ti srce ispunjava.
  2. Kada se jutrom budiš. Prvi na koga pomisliš je onaj koga najviše voliš.
  3. Kada stupaš u namaz. Vjerniku ništa nije tako važno kao namaz. Kao da je u okovima i brizi sve dok ne stupi u namaz, i tada mu se srce smiri i radošću ispuni.
  4. U teškoći i muci. U takvim trenucima srce se samo najdražeg sjeti i utočište kod najmilijeg traži.
    (Ibnul-Kajjim, Tarikul-hidžretejn)


✿ Hadis dana ✿

Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša, a najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama.”

– Hadis bilježi: Tirmizi

Sličan sadržaj