Kome je vatra zabranjena

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U Vatru neće ući čovjek koji je plakao iz strahopoštovanja prema Allahu, kao što se mlijeko neće vratiti u vime. I neće se sastati prašina na Allahovom putu i dim Džehennema."
Hadis bilježi Tirmizi, 1633 i 2311, koji kaže da je hasen-sahih.

KLJUČNE RIJEČI:

✿ Hadis dana ✿

Ebu-Se’id i Ebu-Hurejre, r.a., prenose da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Muslimana (vjernika) ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah, dž.š., ne oprosti dio njegovih grijeha.”

– Hadis je Muttefekun alejhi

Sličan sadržaj